Hívjon most! SZERVIZ: +36-30-9643796

Breadcrumbs

Hűtő, légkondicionáló-, hőszivattyú- és egyéb hűtéstechnikai berendezések, rendszerek esetében rövid határidővel vállaljuk szivárgás vizsgálatok elvégzését és komplett dokumentálását, a szükséges jegyzőkönyvek kiállításával és a hatósági jelentések megtételével.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szivárgásvizsgálatokra érvényes jogszabályokban jelentős változás történt 2014.december 31-ei fordulónappal.-

 

A változások a következők szerint foglalhatóak össze:

 

1.   CO2 - egyenérték bevezetése: 

 A  hűtőközeg  mennyiségeket  a  berendezéseken  nem  csak  súlyban,  hanem  ún.  CO2  - egyenértékben is fel kell tüntetni (ez a hűtőközegsúly és a GWP szorzata). Az alkalmazandó GWP értékeket az 517/2014/EU rendelet I., II., IV. mellékletei szerint kell meghatározni.

 

2.   A szivárgásvizsgálat határa súly helyett CO2 - egyenértékben kerül meghatározásra:

A szivárgásvizsgálat minimális gyakorisága 2014.december 31-ig az alábbiak szerint volt előírva:

 

F-gáz kategória

A

B

C

>=300kg

>=30kg

>=3kg és >=6kg és hermetikusan zárt

Megfelelően működő, alkalmas szivárgásészlelő rendszer használata nélkül

3 havonta

6 havonta

12 havonta

Megfelelően működő, alkalmas szivárgásészlelő rendszer használatával

6 havonta

12 havonta

12 havonta

 

A jelenleg érvényben lévő jogszabály szerint: szabványos szivárgás-vizsgálatot kell végrehajtani minden hűtőközeg töltettel üzemelő berendezésen a töltet fajtájától és mennyiségétől függő gyakorisággal.

 

Megjegyzendő, hogy 5000kg CO2 egyenérték alatt nem szükséges elvégeztetni a szivárgásvizsgálati eljárást, viszont jelentési kötelezettség ez esetben is terheli az üzemeltetőt.

 

Szivárgásvizsgálat minimális gyakorisága 2015.január 1-től érvényes jogszabályok alapján

CO2  - egyenérték < 5t  (5000 kg)   

Nem szükséges szivárgásvizsgálat,

de jelentési kötelezettség terheli az üzemeltetőt

5 t ≤ CO2 - egyenérték ≤ 50 t

Szivárgásvizsgálat évenként

50 t ≤ CO2 - egyenérték < 500 t

Szivárgásvizsgálat fél évenként

CO2  - egyenérték  ≥  500t

Szivárgásvizsgálat negyedévenként

 

Az automata szivárgásérzékelő felszerelése 500 t felett 2017. január 1-től lesz kötelező, és alkalmazásuk a szivárgásvizsgálati időt duplázza minden kategóriában. A 3 kg súlyhatár alatt 2016. december 31-ig nem lesz kötelező a szivárgásvizsgálat.

 

3.   Szivárgásvizsgálati és regisztrációs kötelezettség

 A nyilvántartási kötelezettség továbbra is a szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezésekre terjed ki, azonban a HLH szektoron kívül a hűtőkamionok, és pótkocsik hűtőberendezései is regisztráció-, és szivárgásvizsgálat kötelesek lesznek, amennyiben elérik a 2. pont szerinti határokat.

 

 4.   HFO- k mentessége

 A   szivárgásvizsgálati   kötelezettség   alól   kivételt   képeznek   egyes,   alacsony   GWP-vel rendelkező HFO hűtőközegek, de a felhasználást illető jelentési kötelezettség ezekre az anyagokra is ki fog terjedni (517/2014/EU, II. melléklet).

A HFO (HFO=hidrofluoro olefin hűtőközegek) elnevezés helyett a HFC elnevezést kell  majd alkalmazni.  A  rendelet  I.  számú  melléklete  szerint  a  fluortartalmú  üvegházhatású anyagokra az EU-ban a HFC elnevezést kell használni (pl.: HFC - 134a, HFC - 1234yf ).

 

5.   Forgalomba hozott F- gázok mennyiségi korlátozása

 Az F-gázok CO2 - egyenértékben számolt összmennyiségének korlátozására és folyamatos csökkentésére kerül sor.

 

A HFC anyagok (az 517/214/EU rendelet I. melléklete szerint) az EU  területén  gyártott  és  importált  CO2  -  egyenértékben  számolt  összmennyiségének folyamatos csökkentésére törekszik.

 

Ezen törekvés a következő táblázat szerint valósul meg: (a kimutatás szerint 100% az átlagosan forgalmazott HCFC összes mennyiségének a CO2 - egyenértéke a 2009 - 2012 közötti időszakban.)

2015

100%

2016-2017

93%

2018-2020

63%

2021-2023

45%

2024-2026

31%

2027-2029

24%

2030

21%

 

6.   A megvalósítás érdekében kvótarendszer kerül kialakításra EU-s szinten

 A kvótákat első körben olyan cégek kapják, akik ezen a területen tevékenykednek, a kvóta mértéke  pedig a  cégek  2009-2012  között  nyújtott  forgalmai  alapján  értékelődtek.

A kvóták 11%-a nem a fentebb taglaltak szerint kerül kiosztásra, hanem új igények alapján.

A kvóták átruházhatóak.

 

 7.   Karbantartási korlátozás: 

 A már működő berendezések esetén, ha a töltetmennyiség eléri, vagy meghaladja a 40 t CO2  –  egyenértéket  2020  után  tilos  karbantartást  végezni  GWP  ≥  2500  hűtőközeggel, kivéve, ha a termék hűtési hőmérséklete – 50 °C, vagy alacsonyabb.  A fenti esetben, ha regenerált (vagy újrahasznosított) hűtőközeget alkalmaznak a határidő 2030.

 

 8.   Új berendezésekre vonatkozó forgalomba hozatali korlátozások:

Termékek és berendezések

GWP

A tilalom időpontja

Háztartási hűtőszekrények és fagyasztók

GWP ≥ 150

2015. január 1.

Kereskedelmi hűtő -, és fagyasztó berendezések

GWP ≥ 2500

2020. január 01.

GWP ≥ 150

2022. január 01.

Helyhez kötött hűtő berendezések, kivéve, ha a termék tervezett hűtési hőmérséklete – 50 °C alatti

GWP ≥ 2500

2020. január 1.

A kereskedelemben használt csoportaggregátos központi hűtő rendszerek, amelyek teljesítménye 40 kW, vagy e feletti, és kaszkád hűtés felső fokozatáról van szó, ekkor 

GWP ≥ 1500

2022. január 1.

Hordozható beltéri légkondicionáló berendezések

GWP ≥ 150

2020. január 1.

 

Mono - split légkondicionáló berendezések, amelyekben a hűtőközeg töltet mennyisége 3 kg alatti

GWP ≥ 750

2025. január 1.

 

9.   Előtöltött berendezések értékesítése

 A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal töltött, nem hermetikusan zárt berendezések csak abban  az  esetben  értékesíthetők  a  végfelhasználó  számára,  ha  igazolja,  hogy  azok telepítését megfelelően képesített vállalkozás fogja elvégezni.

 

Pár szóban az eljárásról:

A szabványos szivárgásvizsgálat alapvetően eltér a korábban jellemzően alkalmazott (nyomás-, vákuum-, buborékpróba) eljárásoktól. Ezekhez képest a ma előírt szivárgásvizsgálat komolyabb szakmai és technikai felkészülést igényel. A szakmai jogosultsággal csak a kék kártyával rendelkező szerelők  rendelkeznek.

Szervíztevékenységet és szivárgásvizsgálatot, nem természetes hűtőközeggel üzemelő hűtő-, klíma- és hőszivattyús berendezésen, csak arra jogosított szerelő és minősített vállalkozás végezhet. Mert szakszerűtlen szerelés esetén hűtőközeg juthat a környezetbe, súlyosan károsítva azt.

 

A berendezés tulajdonosának, üzemeltetőjének felelőssége és kötelessége a fentiek betartása, betartatása, ellenőrzése és teljes körű dokumentálása (gépkönyvben, eseménynaplóban, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvekben). Az üzemben tartó kötelessége továbbá ezen dokumentumok bemutatása a hatóságoknak, amennyiben azt ellenőrzésre bekérik.

 

Vállalkozásunk és alkalmazottai rendelkeznek a jogszabályi kötelezettség szerinti jogosultságokkal és végzettségekkel (arcképes kékkártya igazolvány, illetve cégminősítés). Képesítéseinket megtalálhatja a főmenüben.

 

Bírságok összege:

- A bírság összege a 2000- 5000 Ft/kg, de legalább nyolcvanezer forint. Ismételt tiltott felhasználás, tevékenység vagy forgalomba hozatal esetén a bírság összege a felhasznált anyagmennyiség és a fenti fajlagos értékek szorzatának a tízszerese.

- A szivárgásészlelő rendszerek beszerelésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén 200.000 forint, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírások megszegése esetén 100.000 forint. Jelentéstételi kötelezettségről szóló rendelkezések megszegése esetén 100.000 forint.

- A címkézésről szóló rendelkezések megszegése esetén berendezéseket és tartályonként 50.000 forint. A felhasználás ellenőrzéséről szóló rendelkezések megszegése esetén a felhasznált fluortartalmú üvegházhatás gáz tömegének minden kilogrammja után 2000 forint, de legalább 100.000 forint.